WALLSCAPE

Predviđeni za reklamiranje velikih klijenata na atraktivnim lokacijama u većim BH gradovima. Veliki izbor zidova različitih veličina osigurava ispunjenje svih zahtjeva koji se postavljaju od strane klijenta.

  • Naziv reklamnnog nosača: Wallscape
  • Dimenzije (širina x visina): Na upit
  • Pokrivenost: Veći BH gradovi
  • Materijal za štampu: Vinil
  • Dorada: Rezanje na dimenziju