PRIPREMA ZA IDEJNA RJEŠENJA

BUS MODUL

Idejni vizuali trebaju imati rezoluciju od 300DPI u JPG ili TIFF formatu u CMYK bojama. *NAPOMENA Sve važne informacije moraju biti odmaknute od krajeva plakata za 5cm. Priprema u mjerilu 1:5.

SKINI PSD TEMPLATE
bus

BILLBOARD

Idejni vizuali trebaju imati rezoluciju od 300DPI u JPG ili TIFF formatu u CMYK bojama. *NAPOMENA Sve važne informacije moraju biti odmaknute od krajeva plakata za 20cm. Priprema u mjerilu 1:10.

SKINI PSD TEMPLATE

CITYLIGHT & PREMIUM

Idejni vizuali trebaju imati rezoluciju od 300DPI u JPG ili TIFF formatu u CMYK bojama. *NAPOMENA Sve važne informacije moraju biti odmaknute od krajeva plakata za 10cm. Priprema u mjerilu 1:5.

SKINI PSD TEMPLATE

BACKLIGHT

Idejni vizuali trebaju imati rezoluciju od 300DPI u JPG ili TIFF formatu u CMYK bojama. *NAPOMENA Sve važne informacije moraju biti odmaknute od krajeva plakata za 20cm. Priprema u mjerilu 1:10.

SKINI PSD TEMPLATE

KULTURNI PANO

Idejni vizuali trebaju imati rezoluciju od 300DPI u JPG ili TIFF formatu u CMYK bojama. *NAPOMENA Sve važne informacije moraju biti odmaknute od krajeva plakata za 5cm. Priprema u mjerilu 1:5.

SKINI PSD TEMPLATE

SUPERBOARD

Idejni vizuali trebaju imati rezoluciju od 300DPI u JPG ili TIFF formatu u CMYK bojama. *NAPOMENA Sve važne informacije moraju biti odmaknute od krajeva plakata za 20cm. Priprema u mjerilu 1:10.

SKINI PSD TEMPLATE

WALLSCAPE

Idejni vizuali trebaju imati rezoluciju od 300DPI u JPG ili TIFF formatu u CMYK bojama. *NAPOMENA Sve važne informacije moraju biti odmaknute od krajeva plakata za 5cm. Priprema u mjerilu 1:5.

SKINI PSD TEMPLATE

0