KULTURNI PANOI

Kulturni panoi pokrivaju lokacije oko značajnih gradskih objekata kao što su pozorišta, muzeji, centri kulture i akademije. Namjenjeni su za informisanje prolaznika o kulturnim dešavanjima u gradu Sarajevu, kao i za oglašavanje u komercijalne svrhe.

  • Naziv reklamnnog nosača: Kulturni panoi
  • Dimenzije (širina x visina): 92,5 X 130 cm
  • Pokrivenost: Sarajevo
  • Materijal za štampu: 125 gr/m2 Blueback
  • Dorada: Ne