CULTURAL POSTER

Kulturni panoi su namjenjeni za obavještavanje o kulturnim događanjima u gradu. Nalaze se u neposrednoj blizini pozorišta, muzeja i drugih centara za kulturu.

  • Naziv reklamnnog nosača: Kulturni pano / Cultural poster
  • Dimenzije (širina x visina): 90 x 130cm

PONUDA

0