SUPERBOARD

Reklamni nosač superboard je predviđen za reklamiranje klijenata na velikom formatu. Pokrivenost graničnih prijelaza, ulaza i izlaza u/iz većih BH gradova osigurava sigurnu primjećenost reklame od strane velikog broja putnika.

  • Naziv reklamnnog nosača: Superboard
  • Dimenzije (širina x visina): 1000 X 500 cm
  • Pokrivenost: BiH
  • Materijal za štampu: Ceradno platno 500gr/m2
  • Dorada: Džepovi sa sve 4 strane plakata