SUPERBOARD

Reklamni nosač superboard je predviđen za reklamiranje klijenata na velikom formatu. Superboard-i čine dio mreže koja pokriva ključne putne i magistralne pravce sa prilazima gradovima. Ovaj tip medija postiže svoj pun efekat kada se koristi za korporativne kampanje i oglašavanje u dužem vremenskom periodu.

    • Naziv reklamnnog nosača: Superboard
    • Dimenzije (širina x visina): 1000 X 500 cm
    • Pokrivenost:BiH
    • Materijal za štampu: Ceradno platno 500gr/m2
    • Dorada: Džepovi sa sve 4 strane plakata

PONUDA

0