BUS STAJALIŠTA

Brandirana Bus stajališta predstavljaju relativno novi način outdoor oglašavanja, namijenjen prvenstveno korisnicima gradskog prevoza ali i pješacima kao i vozačima u gradskim gužvama kakve viđamo na ulicama većih gradova. Brandirana autobuska stajališta su prepoznatljiv, atraktivan i informativan način oglašavanja.

  • Naziv reklamnnog nosača: Brendirana stajališta
  • Dimenzije (širina x visina): 400,5 X 200 cm
  • Pokrivenost: BiH
  • Materijal za štampu: PVC naljepnica
  • Dorada: Štampa za svaki modul posebno