Uvjeti štampe preko EuroplakataBH.

Dostava idejnog rješenja je obavezna najkasnije 7 dana prije početka kampanje. Ukoliko dođe do kašnjenja u dostavi idejnog rješenja ili plakata ne garantujemo blagovremen početak kampanje. U slučaju štampe preko EuroplakataBH i u ovlaštenoj štampariji, EuroplakatBH garantuje za kvalitet kako odštampanog plakata tako i postavke jer su materijali koji se koriste u ovlaštenim štamparijama kao i način postavke kompatibilni u svim vremenskim uslovima. Naručilac može naručiti štampu i direktno kod ovlaštene štamparije Margo d.o.o. po istim uslovima kao u EuroplakatuBH, koji su za sve obavezujući. Naručilac može dostaviti idejno rješenje EuroplakatuBH direktno uz ovjerenu narudžbu za zakup i štampu. Naručilac može narudžbe za zakup i štampu dostaviti EuroplakatuBH a idejno rješenje jednoj od ovlaštenih štamparija radi probnog otiska, provjere kvaliteta rješenja i slično.

Uvjeti u slučaju štampe u drugim štamparijama

Naručilac je obavezan dostaviti plakate 7 dana prije početka kampanje (najkasnije – srijeda do 12:00 sati). Za kampanje do 50 plakata zaračunava se trošak distribucije plakata u iznosu od 50 KM po distributivnom centru i trošak obrade plakata u iznosu od 25 KM po plakatu. U slučaju kašnjenja isporuke plakata ne garantujemo blagovremen početak kampanje.

Obavezna štampa

Obavezna štampa rezervnih billboard plakata u količini 20% od zakupljene kampanje, i city light u količini od 10% od zakupljene kampanje. Početak ljepljenja/postavke plakata će se vršiti svake druge srijede. Rok za završetak ljepljenja/postavke plakata iznosi 48 sati.

Oglašavanja neće biti prihvaćena ukoliko:

 • Nisu u skladu sa zakonom ili potiču na kršenje zakona.
 • Sadrže slike ili poruke koje se odnose na politički spor ili političku osjetljivost.
 • Reklamiraju filmove bez dozvole za javno prikazivanje.
 • Prikazuju tekst ili ilustracije koje pozivaju na oštećenje postera, brisanje ili ispisivanje grafita, nakon postavljanja.
 • Ne promoviraju jednaka prava za sve ljude, neovisno o njihovoj rasi, polu, sposobnosti, starosti, sexualnom opredjeljenju ili religiji.
 • Postoji mogućnost da će ugroziti ili uvrijediti etničke, religiozne ili druge veće grupe proizvodima ili uslugama koje reklamiraju, riječima ili dizajnom reklame ili zaključkom koji nude.
 • Izazivaju direktno i neposredno nasilje prema licima koja su prikazana na posteru ili koja posmatraju poster.
 • Provociraju na anti-socijalno ponašanje.
 • Prikazuju čovjeka, ženu ili dijete na sexualan način, ili nude nage ili polu-nage likove.
 • U slučaju digitalnih medija, file-ovi neće biti prihvaćeni ukoliko prelaze limit za veličinu definiran od strane naše kompanije, ili bi po našem mišljenju, neproporcionalno opteretio sistem.
 • Sadrže ilustracije koje ugrožavaju, ili postoji mogućnost, da ugroze izjave ili odnose nekih osoba, osim ako ta osoba nije dala svoju pismenu saglasnost, i ako ista nije proslijeđena našoj kompaniji.
 • Naša kompanija će zahtijevati zaštitu od bilo kakvih aktivnosti koje bi ta osoba, ili neko u njeno ime mogao poduzeti prije nego se takve ilustracije, izjave ili reference prihvate.

0