UPUTSVO ZA ŠTAMPU

Informacije o dimenzijama, materijalima i načinu postavke

BILLBOARD

Veličina samog plakata je 504 cm širine i 238 cm visine. Plakat se mora sastojati od 8 ili 10 segmenata sa bijelim prepustima od po 2-3 cm sa svih strana raspoređenih u dva reda od po 4, 5 ili 6 segmenata u svakom

Štampa se isključivo na bezdrvnom plakatnom papiru koji ima jednu glatku, a drugu otvorenu površinu, plakat mora da bude na BLUEBACK PAPIRU, težina papira je 100 – 110 gr., mora biti otporan na vodu, a boje moraju biti otporne na vodu i UV zrake

Radi izmjene dotrajalih i popravke djelomično uništenih plakata obavezno je dostaviti 30% više plakata kao rezervu, odnosno 30% u zavisnosti od vremenskih prilika.

1 2 3

Segmenti koji imaju bijeli prepust od 2.5cm s desne strane

5 6 7

Segmenti koji imaju bijeli prepust od 2.5cm s gornje i desne strane

8

Segment koji ima bijeli prepust od 2.5cm s gornje strane

BACKLIGHT

Veličina plakata je 400 cm širine i 300 cm visine.

Dimenzije odštampanog plakata sa postavljenim Rigiflex kederom iznose 307 cm visine i 407 cm širine od ruba do ruba kedera.Štampa se na vinilu 400 gr/m2 (tanji) ili vinil 600 gr/m2 (deblji).

Plakat ima svoje specifičnosti jer je nakon štampe dodatno obrađen kako bi se mogao pravilno postaviti gumenim patentiranim obrubom na nosač. Dodatna obrada omogućava da se plakat može više puta postavljati i skidati, pri ćemu zadržava svoja svojstva kvalitete vinila i postojanosti aplikacije.

Pošto backlight zahtijeva besprijekornu kvalitetu izrade štampe, EuroplakatBH će prihvatiti postavljanje samo plakata provjerenih ponuđača. Trajnost vinil plakata je zavisna od toga da li se radi o 400 ili 600 gr/m plakatu i varira sa garancijom od 1 do 7 godina.

Veličina plakata je 600x 300cm.
Dimenzije odštampanog plakata sa postavljenim Rigiflex kederom iznose 613x313cm.

CITYLIGHT

Dimenzije (širina x visina): 118,5×175 cm

Materijal za štampu:150gr/m2 CL papir

Materijal za štampu za Premium Citylight: Backlight Film

Položaj: Vertikalno

Color mode: CMYK

Rezolucija: 100 DPI
Safe frame: Svi tekstovi, naslovi, logotipi, brojevi telefona i drugi bitni detalji rješenja, moraju biti odmaknuti 10 cm od krajeva plakata.

Backlight film ima svoje specifičnosti jer je nakon štampe dodatno obrađen kako bi se mogao pravilno postaviti na nosač. Dodatna obrada omogućava da se plakat može više puta postavljati i skidati, pri ćemu zadržava svoja svojstva kvalitete backlight film-a.

BUS MODUL

  • Veličina samog modula je 133,5 cm širine i 200 cm visine.
  • Štampa se na “PVC naljepnici
  • Stajališta se sastoje od 2,3 ili više modula ( A2, A3, A4 formata )

SUPERBOARD

  • Na dimenziju 10×5 m treba navariti 30 cm vinila sa svake strane.
  • Posljednjih 20 cm dodatnog vinila treba saviti na pola kako se dobio “džep” kroz koji se provlači alu. cijev.
  • Na plakat treba navariti FM keder. Dimenzija 10×5 m je od kraja do kraja FM kedera.

0