BILLBOARD

Billboardi predstavljaju naš najprepoznatljiviji reklamni nosač koji pokriva sve veće gradove, 62 općine u BiH i sve glavne putne pravce. Pogodni su za realizaciju kako velikih (nacionalnih) kampanja, tako i za realizaciju kampanja koje su usmjerene na određenu skupinu potrošača.

  • Naziv reklamnnog nosača: Billboard
  • Dimenzije (širina x visina): 504×238 cm
  • Pokrivenost: BiH
  • Materijal za štampu: 125 gr/m2 Blueback
  • Dorada: Ne