COLUMN

Column ili reklamni stubovi su namijenjeni oglašavanju u pješačkim zonama gradova.Povezuju se sa potrošačima na nivou licem u lice. Svaka strana prikazuje tri vertikalne slike. Kao mediji sa pozadinskim osvjetljenjem, stubovi su izuzetno atraktivni zbog svog noćnog efekta.

   • Naziv reklamnnog nosača: Column
   • Dimenzije (širina x visina): 118,5×350 cm
   • Vrsta štampe: papir ili backlight film
   • Mogućnost columna: Neizmjerna kreativnost

PONUDA

0