UPUTSTVO
ZA ŠTAMPU

Plakati, koje Agencija/zakupac dostavlja
EuroplakatBH-u moraju ispunjavati ispod
navedene uslove.

Billboard

123 Segmenti koji imaju bijeli prepust od 2.5cm s desne strane
567 Segmenti koji imaju bijeli prepust od 2.5cm s gornje i desne strane
8 Segment koji ima bijeli prepust od 2.5cm s gornje strane
 • Veličina samog plakata je 504 cm širine i 238 cm visine.
 • Plakat se mora sastojati od 8 ili 10 segmenata sa bijelim prepustima od po 2-3 cm sa svih strana raspoređenih u dva reda od po 4, 5 ili 6 segmenata u svakom
 • Štampa se isključivo na bezdrvnom plakatnom papiru koji ima jednu glatku, a drugu otvorenu površinu, plakat mora da bude na BLUEBACK PAPIRU, težina papira je 100 - 110 gr., mora biti otporan na vodu, a boje moraju biti otporne na vodu i UV zrake
 • Radi izmjene dotrajalih i popravke djelomično uništenih plakata obavezno je dostaviti 30% više plakata kao rezervu, odnosno 30% u zavisnosti od vremenskih prilika.

Backlight

 • Veličina plakata je 400 cm širine i 300 cm visine.
 • Dimenzije odštampanog plakata sa postavljenim Rigiflex kederom iznose 307 cm visine i 407 cm širine od ruba do ruba kedera.Štampa se na vinilu 400 gr/m2 (tanji) ili vinil 600 gr/m2 (deblji).
 • Plakat ima svoje specifičnosti jer je nakon štampe dodatno obrađen kako bi se mogao pravilno postaviti gumenim patentiranim obrubom na nosač. Dodatna obrada omogućava da se plakat može više puta postavljati i skidati, pri ćemu zadržava svoja svojstva kvalitete vinila i postojanosti aplikacije.
 • Pošto backlight zahtijeva besprijekornu kvalitetu izrade štampe, EuroplakatBH će prihvatiti postavljanje samo plakata provjerenih ponuđača.
 • Trajnost vinil plakata je zavisna od toga da li se radi o 400 ili 600 gr/m plakatu i varira sa garancijom od 1 do 7 godina.

Bus
modul

 • Veličina samog plakata je 133,5 cm širine i 200 cm visine.
 • Štampa se na “PVC naljipnici

Superboard

Na dimenziju 10x5 m treba navariti 30 cm vinila sa svake strane. Posljednjih 20 cm dodatnog vinila treba saviti na pola kako se dobio "džep" kroz koji se provlači alu. cijev. Na plakat treba navariti FM keder. Dimenzija 10x5 m je od kraja do kraja FM kedera.