novost2

U zavisnosti od mjesta, vremena i sadržaja “Outdoor” zabavlja, promovira, podstiče na razmišljanje, uveseljava, iritira, informiše, iznenađuje, inspiriše, vrijeđa, umiruje, oživljava, mijenja, diskriminiše, započinje, daje, obznanjuje, kritikuje, ubjeđuje i opstaje.

Istraživanja kažu da će do 2020. godine svaki čovjek godišnje prelaziti 130 000 kilometara. Dakle, mobilnost stanovništva je u stalnom porastu. Stoga, dobro osmišljene poruke, koje se nalaze na javnim mjestima mogu proizvesti ogromne učinke na potrošače/konzumente jer su nezaobilazne na putevima kojim se svakodnevno krećemo. Takav vid prenošenja poruka čini “Outdoor” najrasprostranjenijim i najefektivnijim medijem.

“Outdoor” kampanje, odnosno “vanjsko oglašavanje” je namijenjeno, pored ostalog, prodaji, osnaživanju brenda i stvaranju imidža. Ovakav vid oglašavanja predstavlja osmišljeno osvajanje javnog prostora u skladu sa komunikacijskim ciljevima klijenata. To je medij koji ostvaruje kontakt sa potencijalnim potrošačima do kojih se ne može doprijeti na drugi način i omogućava neometanu komunikaciju, a ujedno izuzetno ekonomičan medij u odnosu na rezultat koji postiže.

medij sa vrhunskim rezultatima i maksimalnim mogućnostima
nacionalni medij sa lokalnim značajem
moderan medij sa mnogostrukom primjenom
univerzalni medij koji se može prilagođavati specifičnim OUTDOOR potrebama
dominantan medij sa suptilnim mogućnostima
intelektualno i kreativno podsticajan medij
medij koji pruža kvalitet po atraktivnoj cijeni
“Outdoor” je medij koji podržava kampanje različitog trajanja.

Raznovrsni proizvodi, kao i fleksibilan način prodaje i media planiranja, omogućavaju klijentima da, u zavisnosti od specifičnih komunikacijskih potreba i ciljeva, realizuju najrazličitije vrste kampanja – od oglašavanja na jednoj jedinoj lokaciji u određeno vrijeme do kontinuiranih kampanja koje traju po nekoliko godina.

To je medij koji je pogodan za realizaciju brojnih pratećih reklamnih aktivnosti osmišljenih da posluže kao podsjetnik ili kao dopuna redovnim kampanjama tokom godine, te kao jedan od elemenata u reklamnim kampanjama koje mogu uključivati i kombinaciju više različitih medija.

Mogućnosti koje pruža “Outdoor” su velike i značajno doprinose sveukupnom efektu oglašavanja.